Adresse

Langgade 63, Hogager, 7500 Holstebro 

GPS-koordinater: 56.371929,  8.852406

Åben for besøg

Døren er åben alle ugens dage fra kl. 8.00 til 16.00. Adgangen kan begrænses af kirkelige handlinger o.l. For særligt interesserede kan findes navn og tlf. på rundviser under rubrikken "Kontakt".

Hogager Kirkegård

Kontakt graveren for orientering om begravelse og bisættelse på Hogager kirkegård samt vedtægt for Hogager kirkegård: 

tlf. 2487 4758

graver.hogager(at)outlook.dk 

 

Dansk Kirkegårdsindeks - søg efter grave på Hogager Kirkegård


Hogager Kirkes historie

Hogager Kirke er bygget i 1899 og restaureret i 1999. Kirken har 145 faste siddepladser. 

 

Kirkens 100 års jubilæum - hent folderen her (tekst: Karl Emil Hornstrup)

 

Hent kirkens 110 års jubilæumsfolder her

 

Forhistorie

Oprindeligt var Hogager Kirke bygget som kapel, rejst for penge indsamlet af indbyggerne i og omkring Hogager Sogn. I spidsen for arbejdet stod lærer Karl Hansen fra Hogager, der mente, at især gamle og svagelige havde for langt til Borbjerg Kirke. Sognets indbyggere indsamlede 2.000 kr. (svarer til ca. 130.000 kr. i 2010-priser). Staten gav et tilskud på 8.000 kr., da den lokale folketingsmand Mølgaard Nielsen havde gode forbindelser til venstrepolitikeren I. C. Christensen fra Hoven ved Ringkøbing. I. C. Christensen var dengang magtfuld formand for folketingets finansudvalg.

 

Nybygninger og ombygninger

Kapellet blev bygget med Andreas Bentsen fra Vallekilde som arkitekt. Grundstenen blev nedlagt i foråret 1899, og indvielsen blev foretaget den 15. oktober 1899 af biskop Carl Viggo Gøtzsche fra Ribe. I 1924 byggede menighedsrådet et kor og et nyt, ottekantet kirkespir til kapellet. Det hele blev indviet som kirke 28. december 1924. I 1977 fik Hogager Kirke et egentligt tårn, som også fungerer som våbenhus. Tårnuret er fra 1990 og betalt af frivillige bidrag. Det er et såkaldt atomur, der computerstyres fra Braunschweig i Tyskland.

 

Stram indretning

Hogager Kirke fik sin første altertavle kort efter indvielsen i 1899. Tavlen blev skænket af en lokal borger og forestiller Jesu opstandelse Påskemorgen. Altertavlen er en kopi af tilsvarende altertavler skabt af maleren Carl Bloch. Den første altertavle er nu placeret i kapellet. Døbefonten er en granitfont fra 1899, og dåbsfadet er fra 1974. Det blev skænket af Borbjerg Menighedsråd ved kirkens 75-års jubilæum. Orglet er fra 1986 og har 7 stemmer og et manual. Det er fremstillet af P. Brun & Søn.

Farverig fornyelse

Hogager Kirke fyldte 100 år 15. oktober 1999. I den anledning blev kirken restaureret med farverig hånd. Kirken er malet op i stærke pastelfarver, hvilket forstærkes markant af de mange halogenlys, der er placeret i kirken.

Den nye altertavle er en stor glasmosaikrude, der både er figurativ og non-figurativ i sin udformning. Hovedlinjerne er et kors/krucifiks. Ved nærmere eftersyn vil man kunne se flere tegninger, der relaterer til Det nye Testamente. Blandt andet Peters fiskefangst, Den sidste nadver og Helbredelsen af den døvstumme. Kunstner for glasmosaik og farvesætning er Helle Scharling fra Californien i USA. Arkitekt for fornyelsen er Kristian Kristiansen, arkitektfirmaet Domo, Brande.

2. pinsedag 2000 fik kirken ny messehagel, ligeledes designet af Helle Scharling. Den er syet af tekstildesigner Marianne Pilgaard Rasmusen, Langeland. 

 

 

Tænd et lys

Ved kirkens 110 års jubilæum skænkede familien Fleng en lyssøjle til kirken. Her har besøgende mulighed for at tænde et lys.

Kunstværket er udført af Poul Ebbe Nielsen i materialerne moseeg, bronze og sand. De tre materialer rummer stærke henvisninger til sognet: i engene og moserne omkring Hogager er der i tidens løb opgravet store mængder moseeg. På egnen er der mange tegn på liv med bronzealderhøjene. Og endelig har sandet været et markant vikår for generationerne på egnen. 

Før Borbjerg og Feldborg plantager blev anlagt, var der vandreklitter i området mod øst, og det frodige landbrugsland, som i dag ses på alle sider af Hogager, var indtil forrige århundrede ren hede. Sandet i lyssøjlen er opgravet lige uden for byen.