Adresse

Bukdalvej 4, Borbjerg, 7500 Holstebro

GPS-koordinater: 56.405259, 8.755438 

Åben for besøg

Døren er åben alle ugens dage fra kl. 8.00 til 16.00. Adgangen kan begrænses af kirkelige handlinger o.l. For særligt interesserede kan findes navn og tlf. på rundviser under rubrikken "Kontakt".

Borbjerg Kirkegård


Borbjerg Kirkes historie

Borbjerg Kirke er en af Danmarks store landsbykirker med omkring 425 faste siddepladser. Det nuværende hovedskib er den ældste del af kirken. Det er bygget omkring 1150 i granitkvadre. Loftet i hovedskibet er det oprindelige bjælkeloft i egetræ.

I slutningen af middelalderen fik kirken sit tårn mod vest og med nogle års mellemrum de to sideskibe, så kirken i dag er en korskirke. Hele det østlige parti fik stjernehvælvinger. Loftet i hovedskibet er restaureret og dekoreret i perioden 1909 til 1913. 

Kirken er senest restaureret i 1979-82, og i 2005 blev det nuværende teglgulv lagt.

Altertavlen

Altertavlen er et smukt renæssancesnitværk fra begyndelsen af 1600-tallet. Tavlen rummer et alterskab med syv alabastfigurer, der fortæller den grumme historie om martyrhelten Skt. Jørgen, der ifølge legenden, var en kristen kriger, der led martyrdøden i Syrien i år 306.

Mere om legenden

Figurerne er skåret i alabast i den engelske by Nottingham omkring 1425. Det ellers kendte motiv med Skt. Jørgens kamp mod dragen (bl.a. kendt fra Holstebros og Moskvas byvåben) er meget lidt fremtrædende. Det er kun i nederste venstre hjørne, man ser Skt. Jørgen støde lansen i dragens gab.

I yderste højre felt ser vi ærkeenglen Michael i samme situation.

Altertavlens topfelt er udstyret med tre sengotiske figurer: Skt. Jørgen, Maria med barnet, samt en pave.

Bag alteret er i øvrigt skjult en nedgang til et rum med præstebegravelser.

Forsiden af alterbordet

Forsiden af alterbordet er et såkaldt antemensale. Det er af egetræ og kirkens ældste inventar. 

Antemensalet er fra 1200-tallet og istandsat og forgyldt i 1926. I midten ser vi den tronende Kristus omgivet af symbolerne for de fire evangelister. 

Der er 24 mindre felter omkring midten. Til venstre ser vi scener fra Jesu barndom og manddom. Til højre ser vi scener fra Jesu lidelseshistorie samt apostlene. 

Der findes ikke lignende antemensaler i danske kirker. Det nærmeste, vi kommer antemensalet i Borbjerg, er de gyldne altre i henholdsvis Sahl og Stadil Kirker.

Moses med lovens tavler

Moses med lovens tavler er et bronzerelief af Poul Ebbe Nielsen, som også har lavet lyssøjlen i Hogager kirke. 

Moses repræsenterer med De ti Bud selve nerven i Det gamle Testamente og dermed i jødernes selvforståelse.

I en kristen sammenhæng har Moses en anden plads. Loven er ikke længere det middel, som mennesker frelses ved. Som kristne tror vi, at det alene er Jesus Kristus, der har bragt forholdet til Gud i orden og får livet til at hænge sammen.

Loven - og dermed Moses - er imidlertid stadig vigtig, for loven er en vejledning til at værne om livet og hinanden. Loven er udtryk for Guds omsorg for mennesker. Mange har lært De ti Bud, da de gik til præst, og Luthers forklaring fra Den lille Katekismus står stadig bag i salmebogen.

Lysgloben

Lysgloben er udført i 2018 af Jens Jørgen Steffensen og Rolf Jacobsen efter idé af Claus Gjedsig, og bladene af glaskunstner Clara Lundby. Projektet har været muligt takket være testamentariske gaver.

 

Alle, der bliver døbt i Borbjerg Kirke, får et blad med navn og dåbsdag, som forældrene eller fadderne hænger i lysgloben. To gange om året inviteres til dåbstræf, hvor familierne kan hente deres blad.

Andre seværdigheder

Kirkens døbefont er en romansk granitfont antageligt fra 1200-tallet. Dåbsfadet er sydtysk fra 1597.

Prædikestolen med de fire evangelister er fra 1625. Læg mærke til, at Lukas og Markus er anbragt i omvendt rækkefølge i forhold til den sædvanlige.

Krucifikset på nordvæggen i hovedskibet er fra 1962. Det er skåret af en billedskærer i den sydtyske by, Oberammergau, hvor de berømte passionsspil opføres. 

Orglet er fra 1981. Det er bygget af Frobenius og har 11 stemmer. 

Kirkens klokker og klokkespil. Den ældste af klokkerne er fra 1200-tallet. Hertil kommer, at der i kirketårnet også hænger en fredsklokke fra 1945. I 1963 blev klokkespillet og tårnuret skænket kirken. Styringen er fornyet og digitaliseret i 2011. 

I kirkens kor hænger to præstetavler fra 1665 og 1722. Tavlerne rummer mange interessante detaljer. Den ældste begynder helt tilbage i dronning Margrethe I's regeringstid i 1300-tallet. 

Det smukke træskærerarbejde i døren ind til rummet bag alteret forestiller Adam og Eva ved Kundskabens træ. 

I søndre korsarm hænger et gammet epitafium - en mindetavle over stud. theol. Anders Knudsen Borbjerg, der døde som ung i 1683. Billedet til venstre forestiller Københavns havn på Cr. IV's tid. Den anden mindetavle er til minde over Peter Chr. Christensen fra sognet, der blev dræbt ved Dybbøl i 1864. 

I nordre korsarm hænger et maleri af den lidende Kristus. Det er udført af Kirstine Friis fra Borbjerg, som en kopi af et maleri i Dresden.

Tilbygninger

I den sene middelalder blev de to sideskibe eller korsarme opført, indskudt mellem skibet og koret. Hermed forsvandt korbuen, og både kor og skib blev kortere. Kor, sideskibe samt midterfelt fik stjernehvælvinger, mens hovedskibet bevarede det gamle loft i egebjælker.

Andre sengotiske tilbygninger er tårnet, samt våbenhuset på nordsiden. Begge dele er hovedsageligt bygget af munkesten.

I tårnrummet findes en sandstenskiste over kammerjunker Gert Leventzau fra Rydhave. Han døde i 1791. Ryde sogn var fælles med Borbjerg sogn indtil 1831.

Udenfor kirken var tidligere en lille tilbygning mellem våbenhuset og den nordlige korsarm. Den var måske oprindelig opført som kapel. Da kirken fik installeret centralvarme, blev tilbygningen anvendt til fyrrum. Men i 1908 sprang fyret i luften, og den daværende kirkeværge, Johannes Toft, blev dræbt ved eksplosionen. Hans gravsten med inskription findes på den sydvestlige del af kirkegården. Sidebygningen blev ikke genopført.