To åbne huse med plads til tanker

Kirkerne i Borbjerg og Hogager er to åbne huse med plads til alle. Her er højt til loftet, og du kan ånde og tænke frit i begge kirker. 

Kirken er åben søndag formiddag - sådan kan man sige det lidt spøgefuldt. 

Men kirkerne er også åbne til daglig fra kl. 8 til 16, og her er alle velkomne til at kigge indenfor, måske mest af nysgerrighed, måske for at sidde lidt i fred og ro med sine egne tanker, måske for at bede en bøn.

Tænd et lys

I Hogager kirke er der mulighed for at tænde et lys. Et lys kan betyde håb, for lyset trænger mørket tilbage. Der er en, der har sagt, at det er bedre at tænde et lys end at forbande mørket! 

Vi kan også tænde et lys for et menneske, vi tænker på, for én, vi savner, eller én, vi har mistet. 

Når du tænder lyset, kan du sætte dig på bænken og se på lyset og sige til Gud noget af, hvad du tænker.

 

 

Èt sogn - to kirker

Gennem årene har Borbjerg Sogn været kendetegnet ved en vidtstrakt geografi, der også har rummet en stor bredde hvad angår befolkning.

Også kirkeligt har nogle af yderpunkterne i folkekirken været repræsenteret her. Dels var det i Borbjerg Præstegård, at beslutningen om at grundlægge en valgmenighed i Holstebro blev taget, og dels har der i sognet været to missionshuse, hvor Indre Missions samfund har haft til huse.

I dag forsøger Borbjerg og Hogager kirker at rumme den store del af bredden i folkekirken, som er repræsenteret i sognet. 

Geografien forener

Først og fremmest er det geografien, der foréner. Kirkeligt set er der nok forskelle i menigheden og sognet, men geografisk er vi sammen om at høre til i sognet og være kirke her.

Her har vi to ret enestående kirker. Borbjerg kirke som den gamle - næsten 900 år siden er det, at det ældste af kirken blev bygget.

Hogager kirke blev først bygget i slutningen af 1800-tallet, dengang heden var under opdyrkning, og den sydøstlige del af sognet derfor også var blevet beboet.

Kirker for hele området

Vi lægger vægt på at være en enhed med to fantastisk flotte og velfungerende kirker. Hvam, Borbjerg, Skave og Hogager - hele sognet benytter begge kirker, og i begge kirker er der gudstjenester og arrangementer for hele området.

Hogager Kirke egner sig med sin indretning f.eks. rigtig godt til arrangementer for børn, men også gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter finder en spektakulær ramme i det lyse og indbydende rum.  Hogager kirke har desuden Kirkehuset med mødelokale, toilet og graverfaciliteter lige uden for kirkegårdsmuren.

Pompøse rum

Borbjerg kirke er det pompøse rum. De fleste betages af kirkerummets størrelse og harmoni. Her kan sindet falde til ro, hvad enten det er til gudstjeneste, eller det er et besøg i ugens hverdage, hvor kirken også er åben.

Begge kirker og menighedsråd lægger meget vægt på at være en del af livet lokalt i sognet. Vi bakker op om hinandens arrangementer, for både foreningsliv og kirke er for de fleste en del af dét at bo her.

Her bor vi, og vi både sætter pris på det og er lidt stolte over det!

Læs mere om kirkerne og kirkegårdene her

Begejstret præsentation fra Nationalmuseet

Nationalmuseet udgiver spændende og meget flot illustreret bog om vore kirker. Læs den på nettet eller bestil den på præstekontoret (pris 170 kr.)

Læs om Borbjerg Kirke

Læs om Hogager Kirke