Altergang i hjemmet

Der er mange, der ikke er klar over, at man kan holde altergang eller nadver derhjemme. Men det kan man.

Ofte sker det i forbindelse med sygdom eller nedsat førlighed, hvor et menneske ikke har kunnet komme i kirke. Eller det kan være i en situation, hvor ønsket om nadver pludselig bliver aktuelt.

Der laves en aftale om besøg af præsten typisk i hjemmet (eller på sygehuset), og det nævnes, at der ønskes altergang.

Præsten medbringer, hvad der skal bruges. Nogle gange holdes der en lille gudstjeneste i stuen eller ved sygesengen; andre gange kan det være et ganske kort nadverritual, alt efter hvad situationen inviterer til. Nogle gange er det kun den syge og præsten. Andre gange deltager flere (pårørende mv.).

Uanset form og antal, er det som regel altid meget højtideligt og nærværende.

Kontakt sognepræst Asger Petersen, tlf. 97 46 10 30.