Sekretær

Jane Lenda

Præstesekretær for både Borbjerg og Hogager sogne.

Jane har ingen fast kontortid her, men hun er også kordegn i Vinderup og træffes de fleste hverdage på tlf. 2323 2607 og på mail jadle@km.dk

Jane er godt inde i alle regler og arbejdsgange vedr. attester og navneændringer, og hun er klar til at hjælpe.


Gravere ved Borbjerg Kirke

Peder K. Laustsen
Lene Vestergaard Nissen
Steffie Madsen

Kirkegårdskontoret

Tlf. 2947 2326
bbkg@pc.dk


Gravere ved Hogager Kirke

Kirkegårdskontoret

Langgade 60

Tlf. 2487 4758

graver.hogager@outlook.dk 

Tove Serup.

Afløsning: Borbjerg kirkegård 


Organist og korleder

Dagmar Bjerregaard

Dagmar Bjerregaard

Tlf. 2873 9536

organistdagmar@gmail.com


Kirkesangere

Else Winther 

Jenny Friis


Rundvisere

Rundviser Borbjerg Kirke
Viktor Hedegaard
Tlf. 9746 1003
viktor.hedegaard@mvb.net

 

Rundviser Hogager Kirke
Frode Madsen

Tlf. 9746 8280

 

Rigmor Nørgaard
Tlf. 9746 8204