Du er altid velkommen

Du er altid velkommen til at kontakte Borbjerg og Hogager Kirker.

Drejer din henvendelse sig om fødselsanmeldelse, navngivning, dåb, konfirmation, vielse eller begravelse, kan du se mere under "Fra vugge til grav"

Ønsker du at komme i kontakt med sognepræst Asger Petersen, andre af kirkens ansatte eller menighedsrådene, finder du flere kontaktoplysninger ude til venstre.