Gudstjenestens liturgi

De fleste gudstjenester har en meget genkendelig opbygning – liturgi. I vores kirker gør vi tingene på denne måde:

 • Kirkeklokken ringer. Ringningen slutter med 9 ”bedeslag” (Beregnet til, at man kan bede en bøn for gudstjenesten)
 • Præludium. Orglet spiller et lille stykke til at sætte stemningen.
 • Indgangsbøn. Kirkesangeren går op foran i kirken og indleder gudstjenesten med en bøn.
 • 1. salme.
 • Hilsen. Præsten siger: Herren være med jer! og menigheden synger: Og Herren være med dig!
 • Bøn. Præsten beder en bøn, der handler om søndagens tema. Til sidst synger menigheden: Amen!
 • Læsning. Præsten læser den første af de læsninger, der hører dagen til.
 • 2. salme.
 • Dåb eller læsning og trosbekendelse
 • 3. salme.
 • Evangelielæsning, som præsten normalt læser fra prædikestolen. Menigheden synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab! Efter prædikenen beder præsten ”Kirkebønnen” som en bøn for os selv og for verden. Og præsten siger ”apostlenes hilsen”, som stammer fra det Nye Testamente og altså den allerældste kirke. Imens står menigheden op.
 • 4. salme
 • Nadver ved de allerfleste gudstjenester kl. 10.30 og også kl. 9, når det er annonceret. Alle er velkomne til at komme til nadver. Kan man ikke gå op ad trappen, kommer præsten ned i kirken med brødet og vinen. Ritualet for nadveren står på side 800 i kirkesalmebogen.
 • Nadversalme. Et vers, der synges, når nadveren er færdig.
 • Bøn, som præsten beder fra alteret.
 • Velsignelsen. Menigheden rejser sig, og præsten lyser velsignelsen. Menigheden synger Amen 3 gange.
 • 5. salme.
 • Udgangsbøn. Kirkesangeren går op foran i kirken.
 • Postludium, hvor vi bliver siddende. Hvis der har været dåb, rejser menigheden sig, mens dåbsfamilien følges ned til udgangen/våbenhuset.