Praktiske forhold omkring vielsen

 Når I har besluttet jer for et kirkebryllup, henvender I jer til sognepræsten og aftaler tidspunkt for vielsen. 

 

Sognepræst Asger Petersen
Naltoftevej 3, Borbjerg
7500 Holstebro
Tlf. 9746 1030 

 

Tidligst fire måneder før vielsen henvender I jer på borgmesterkontoret på rådhuset i Holstebro for at få udstedt en prøvelsesattest. I skal have personnummerbeviser og evt. dåbsattester med på borgmesterkontoret.

 

I rimelig tid før vielsen i kirken aftaler I en samtale med præsten. Her taler vi om brylluppet og de praktiske forhold i kirken. Det er også her, vi aftaler, hvilke salmer vi skal synge til brylluppet.