Navngivning uden dåb

Alle børn i Danmark skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Forældre, som ønsker deres barn navngivet uden dåb, skal udfylde en blanket om navngivning. Få blanketten på kirkekontoret eller hent den her.

Bor I i Borbjerg eller Hogager Sogn, skal I sende eller aflevere blanketten om navngivning til: 

Borbjerg og Hogager Kirker
Kirkekontoret
Naltoftevej 3, Borbjerg
7500 Holstebro

Barnets navn bliver registreret i CPR-registret. Når barnets navn er registreret, udsteder myndighederne en fødsels- og navneattest til barnet. 

Det er ikke nødvendigt at møde personligt op, når et barn skal navngives uden dåb. 

I kan sende blanketten med meddelelse om barnets navn med posten, ligesom I efterfølgende får tilsendt barnets fødsels- og navneattest med posten. 


Navngivning med dåb