Anmeldelse af fødsler

Er I som barnets forældre gift med hinanden, behøver I ikke selv at anmelde fødslen af jeres barn.

Det er jordemoderen, der anmelder alle fødsler i Danmark (undtagen i Sønderjylland) til den lokale folkekirke i morens bopælssogn. Folkekirken registrerer barnet i CPR-registret.

 

Til ugifte forældre:

Hvis I som forældre til barnet ikke er gift, har I mulighed for at indgive en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret senest 14 dage efter barnets fødsel. 

Hent evt. erklæringen her

Erklæringen fastslår faderskabet og giver jer fælles forældremyndighed.  

Begge forældre skal underskrive og datere erklæringen, ligesom to vitterlighedsvidner også skal skrive den under (Obs! De skriver under på, at de har set jer underskrive dokumentet, så deres underskrift skal derfor dateres samtidig som jeres). 

I kan i stedet aflevere erklæringen personligt på kirkekontoret, hvor begge forældre skriver under samtidig. 

Har I ikke indgivet en omsorgs- og ansvarserklæring indenfor tidsfristen, registrerer kirkekontoret fødslen og sender faderskabssagen videre til Statsforvaltningen.

Har I bopæl i Borbjerg-Hogager Sogn, skal I sende eller aflevere erklæringen til:

Borbjerg og Hogager Kirker
Kirkekontoret
Naltoftevej 3, Borbjerg
7500 Holstebro 

Blanketten mv. kan også afleveres personligt til sognepræsten.

 

Navngivning

Ifølge loven skal barnet have navn senest 6 måneder efter fødslen.

Forældre kan vælge at navngive barnet med eller uden dåb. 

Et barn, som er blevet navngivet uden dåb, kan godt senere blive døbt.

Navngivning uden dåb

Navngivning med dåb