Praktiske forhold ved dåben

Alle er velkomne til at blive døbt i Borbjerg og Hogager Kirker. Barnedåb foregår normalt ved en søndagsgudstjeneste. Det samme kan en voksendåb. 

Kontakt sognepræst Asger Petersen på tlf. 9746 1030 eller mail apet@km.dk for at aftale en dato for dåben.

 

Dåbssamtale

Dåbssamtalen er et tilbud om en forudgående samtale om dåbens betydning. Samtalen finder som regel sted i hjemmet, men den kan også være hos præsten eller i kirken.

 

Faddere

Ved barnedåb skal der være mindst to og højst fem faddere. Det gælder både ved dåb af spædbørn og ved dåb af større børn. Det er barnets forældre, der bestemmer, hvem der skal være faddere. 

Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i kristendom, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der dog hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder. 

En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken. 

Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år.  Den præst, som forretter dåben, har dog mulighed for at vurdere, om en "ung fadder" skønnes tilstrækkeligt moden til at stå fadder.

Navn og adresse på fadderne mailes til præsten eller præstesekretæren - gerne et par uger inden dåben.

 

Dåbsattest

I forbindelse med dåben, bliver barnets navn registreret i CPR. Når barnets navn er registreret, bliver der udstedt en fødsels- og dåbsattest til barnet. Attesten bliver udleveret på dåbsdagen. 

 

Navngivning til anerkendt trossamfund 

Hvis en af forældrene tilhører et anerkendt trossamfund, og barnet bor i et område, hvor trossamfundet har en anerkendt præst, kan barnet blive navngivet ved anmeldelse til de ministerialbøger, som denne præst fører.