Praktiske forhold omkring begravelsen

Anmeldelse af dødsfald

Et dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden i sognet senest efter to hverdage.

Det er sognepræsten, der er begravelsesmyndighed, og anmeldelsen sker her til - enten direkte til sognepræsten eller gennem en bedemand.

Anmeldelsen skal ske af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge.

 

Dødsanmeldelsen 

Dødsanmeldelsen indtastes på borger.dk . Du skal aflevere den udfyldte anmeldelse og lægens dødsattest til sognepræsten. Så vidt muligt sammen med afdødes dåbs- eller navneattest og evt. vielsesattest.

Du kan også lade en bedemand udfylde dødsanmeldelsen og ordne papirarbejdet.

Dødsanmeldelsen afleveres personligt eller gennem en bedemand til:

 

Sognepræsten
Naltoftevej 3, Borbjerg
7500 Holstebro

 

Begravelse på kirkegård 

Begravelse eller bisættelse skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet. (Dødsdagen medregnet).

Alle afdøde har ret til at blive begravet på en kirkegård. 

Alle afdøde medlemmer af folkekirken har ret til at blive begravet eller bisat af en præst uden ekstra omkostninger.

Pårørende til afdøde ikke-medlemmer af folkekirken har mulighed for at anmode en præst om at deltage i begravelsen, men har ikke krav på præstens medvirken.

Du kan få en folder om priser mv. for begravelse på kirkegården i Borbjerg eller Hogager på kirkekontoret. Folderen beskriver også mulighederne for hjælp til pyntning af kirken mv. 

Du kan finde folderen her.

 

Selve begravelsen

Efter anmeldelse af dødsfaldet kontakter sognepræsten familien for at aftale nærmere omkring begravelse eller bisættelse. 

I kan også selv kontakte sognepræsten:

 

Sognepræst Asger Petersen
Naltoftevej 3, Borbjerg
7500 Holstebro
Tlf. 9746 1030 (Mandag er fridag) 

 

Ved samtalen med præsten kan familien fortælle om afdøde og være med til at vælge salmer mv. til begravelsen i kirken.

 

Valg af gravsted

Du kan få en folder om priser mv. for begravelse hos graveren i Borbjerg eller Hogager.

Valg af gravsted sker gennem henvendelse til graveren ved kirken.

 

Graver ved Borbjerg Kirke:
Peder Laustsen
Tlf. 2947 2326
bbkg@pc.dk

 

Graver ved Hogager Kirke:
Gunnar Strømgaard
Tlf. 24 87 47 58