En god del af livet

Borbjerg og Hogager Kirker vil gerne være en god og aktiv del af livet i sognet. Derfor har kirkerne ingen ønsker om at lave arrangementer, der kolliderer med de mange foreningstilbud og arrangementer i øvrigt i de to sogne. 

Det betyder f.eks., at kirkerne kun i begrænset omfang laver seniorarrangementer og foredragsaftner, for vi har jo seniorklubberne og foredragsforeningen. 

Borbjerg og Hogager kirker tilbyder først og fremmest gudstjenester. Vi bestræber os altid på at være både nærværende og velforberedte, så gudstjenesterne foregår i en atmosfære af højtid, værdighed og varme. 

Vi arbejder desuden bevidst med balancen mellem tradition og fornyelse, så gudstjenesterne både er det særlige og anderledes, og så alle kan føle sig hjemme i ritualet. Luther indførte jo gudstjenesten på modersmålet. Det betyder, at vi skal kunne forstå, hvad der bliver sagt! 

Efter gudstjenesten er der mulighed for uformelt at tale med præsten og evt. bede om et besøg eller en samtale. Efter nogle gudstjenester er der desuden kirkekaffe el. lign., hvor kirkegængerne har mulighed for at få en snak med hinanden og med præsten. 

Kirkerne arrangerer også andre typer arrangementer:

  • Kirkekoncerter.
  • Sogneaftner med foredrag og undervisning.
  • Kirkeeftermiddag i konfirmandstuen med kaffe, samvær og underholdning.
  • Sogneudflugt.
  • Voksenkor.

 

Har du forslag, ønsker eller gode idéer, er du altid velkommen til at kontakte menighedsrådene eller sognepræsten.